Doküman >> GNU Genel Kamu Lisansı Sürüm 3 Gayriresmi Türkçe Çevirisi (13570 Okunma)

Tam Metin:YazdırPaylaş

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Turkish speakers understand the GNU GPL better.

Bu GNU GPL'nin (Genel Kamu Lisansı) Türkçe'ye gayrıresmi çevirisidir. Free Software Foundation tarafından yayınlanmamıştır ve GNU GPL kullanan yazılımların resmi dağıtım koşullarını belirtmemektedir - bunu sadece GNU GPL'nin İngilizce metni yapar. Ancak, bu metnin Türkçe konuşanların GNU GPL'yi daha iyi anlamasına yardımcı olacağını umuyoruz.

GNU GPL (Genel Kamu Lisansı) Sürüm 3

29 Haziran 2007

Haklar - Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Herkes bu lisans belgesini değiştirmeden kopyalama ve dağıtma hakkına sahiptir, ancak değiştirilmesine izin verilmemektedir.

 

Önsöz

GNU GPL yazılım ve diğer tür işler için copyleft (özgür) bir lisanstır.

Pek çok yazılımın ve diğer kullanışlı şeyin lisansı onu paylaşma ve değiştirme özgürlüğünüzü elinizden almak için hazırlanmıştır. Buna karşılık, GNU GPL (Genel Kamu Lisansı), bir programı değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulmasını ve tüm kullanıcıları için özgür yazılım olarak kalmasını güvence altına almayı amaçlar. Free Software Foundation pek çok yazılımı için GNU GPL kullanmaktadır; ve GPL bu lisansı taşıyan diğer işlere de uygulanır. Siz de kendi programlarınıza bu lisansı uygulayabilirsiniz.

Özgür yazılım dediğimizde bahsettiğimiz ücret değil özgürlüktür. Bizim Genel Kamu Lisanslarımız, sizin özgür yazılımların kopyalarını dağıtma (ve isterseniz onları ücretlendirme) özgürlüğünüzü, yazılım kaynak kodlarının size dağıtım esnasında veya isterseniz verilmesini, yazılımı değiştirme ya da istediğiniz bölümlerini yeni programlarınızda kullanabilmenizi ve bunları yapabileceğinizi bilmeniz için tasarlanmıştır.

Haklarınızı korumak için, başkalarının bu haklarınızı inkâr etmesini veya sizden bu haklardan vazgeçmenizi istemesini engellememiz gerekir. Bu nedenle, yazılımın kopyalarını dağıttığınız veya değiştirdiğiniz taktirde bazı sorumluluklarınız vardır: diğerlerinin özgürlüklerine karşı olan sorumluluklar.

Örneğin, öyle bir programın kopyalarını ister ücretsiz ister ücretli dağıttığınız taktirde, sizden o programı alanlara da programı alırken elde ettiğiniz özgürlükleri geçirmeniz gerekir. Onların da kaynak kodu aldığını veya isterlerse alabileceklerini garantilemeniz gerekir. Ve onların haklarından haberdar olmaları için onlara bu mukaveleyi göstermelisiniz.

GNU GPL kullanan geliştiriciler haklarınızı iki aşamalı olarak korur: (1) yazılım üzerindeki hakları beyan etmek, ve (2) size yasal olarak kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme hakkı veren bu Lisans'ı sağlamak.

Geliştiricilerin ve yayımcıların korunması için, GPL bu özgür yazılım için herhangi bir garanti bulunmadığını net bir şekilde açıklar. Hem kullanıcıların ve hem de yayımcıların iyiliği için, GPL değiştirilen sürümlerde bulunan problemlerin yanlış bir şekilde önceki sürümlerin yayımcılarına atfedilmemesi için değiştirilen sürümlerin değiştirildiklerine dair işaretlenmelerini gerektirir.

Bazı aygıtlar, aygıt üreticilerinin aygıt içindeki yazılımın değiştirilmiş hallerini aygıta yüklemesi veya çalıştırması mümkün olduğu halde, kullanıcıların bunu yapmasına izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu temelde kullanıcıların yazılımı değiştirme özgürlüklerini koruma amacıyla örtüşmemektedir. Bu suistimal bireylerin kullanımı için olan ürünlerde sistematik olarak uygulanmakta ve görülmektedir, ki en kabul edilemez olduğu yer de budur. Bu nedenle, bu ürünlerin bu uygulamasına mani olmak için GPL'nin bu sürümünü hazırladık. Benzeri problemler başka alanlarda da kendini gösterdiği taktirde, buradaki tedariğimizi GPL'nin gelecekteki sürümlerinde, kullanıcıların özgürlüklerini koruma ihtiyacına binaen, o alanlara da genişletmeye hazırız.

Son olarak, her program yazılım patentlerinin tehdidi altındadır. Devletler patentlerin genel amaçlı bilgisayarlarda yazılım kullanımını ve geliştirilmesini kısıtlayan patentlere izin vermemelidir, ama izin verenlerde özgür bir yazılıma uygulanan patentlerin onu uygulamada sahipli hale getirmesi tehlikesinden kaçınmak istiyoruz. GPL, bunu engellemek için, programın özgürlüğünü kısıtlayan patentlerin kullanılamamasını kesinleştirmektedir.

Kopyalama, dağıtma ve değiştirmeyle ilgili detaylı şart ve koşullar aşağıdadır.

 

ŞART ve KOŞULLAR

Tanımlar.

“Bu Lisans” GNU GPL'nin üçüncü sürümünü ifade eder.

"Telif Hakları" (“Copyright”) aynı zamanda diğer tür iş ve ürünler için geçerli olan telif hakkı benzeri kanunları kapsar.

“Program” bu Lisans ile lisanslanabilen ve telif hakları kapsamına alınabilen her türlü işi ifade eder. "Siz", "Lisans Sahibi" veya "alıcı" olarak ifade edilebilen lisans sahibi, gerçek bir kişi veya kurum olabilir.

Bir işi "değiştirmek" bir işin bir kısmını veya tamamını telif hakkı izni gerektiren bir biçimde tam bir kopyasını oluşturma haricinde uyarlamak veya kopyalamak anlamına gelir. Sonuçta ortaya çıkan işe önceki işin "değiştirilmiş sürümü" veya "değiştirilmiş hali" ya da önceki işi "temel alan" iş denir.

"kapsanan iş" değiştirilmemiş Programı veya Programı temel alan bir işi anlatır.

Bir işi "yaymak" (propagate), onu çalıştırma veya yerel kopyasını değiştirme dışında izinsiz yapıldığında ilgili telif hakkı kanunu ya da kanunları kapsamında sizi dolaylı veya dolaysız olarak telif hakları ihlâlinden mesûl tutacak şekilde o işle bir şey yapmak anlamına gelir. Yayma, kopyalamayı, değiştirerek veya değiştirmeden dağıtmayı, halka açmayı ve bazı ülkelerde diğer eylemleri içerir.

Bir işi "taşımak" (convey) başkalarının kopya elde etmesini ya da yapmasını mümkün kılan her türlü yayma işlemidir. Bir kopya transfer edilmeden bir bilgisayar ağı yoluyla bir kullanıcıyla etkileşim taşıma değildir.

Etkileşimli bir kullanıcı arayüzü (1) uygun bir telif hakları bildirimi gösteren ve (2) kullanıcıya işle ilgili (sunulan garantiler dışında) herhangi bir garanti olmadığını, lisans sahiplerinin bu Lisans kapsamında işi devredebileceklerini, ve bu Lisansın bir kopyasına nasıl bakabileceklerini bildiren uygun ve görünür "İlgili Yasal Bildirimler" gösterir. Eğer arayüz kullanıcıya bir menü gibi bir dizi komut veya seçenek sunuyorsa, listede görünür bir öğe bu kriteri yerine getirir.

Kaynak Kod.

Bir işin "kaynak kod"u o işte değişiklik yapmak için tercih edilen biçimini anlatır. "Nesne kod"u bir işin kaynak kod halinde olmayan tüm biçimlerini anlatır.

Bir "Standart Arayüz" bilinen bir standart oluşturma kurumu tarafından tanımlanmış resmî bir arayüzü veya belirli bir programlama lisanı için oluşturulan arayüzlerde o dilde çalışan geliştiriciler arasında yaygın olan arayüzü tanımlar.

Bir çalıştırılabilirin "Sistem Kütüphaneleri" işin tamamı hariç olmak üzere (a) bir Ana Bileşen paketlenirken dâhil edilen ama o Ana Bileşenin bir parçası olmayan, ve (b) işin o Ana Bileşenle kullanılabilmesini mümkün kılan veya halka kaynak kod biçiminde bir uyarlamanın açık olduğu durumda bir Standart Arayüz uyarlamak için kullanılan her şeyi kapsar. Bu bağlamda bir "Ana Bileşen", çalıştırılabilir işin koştuğu -eğer varsa- belirli bir işletim sisteminin elzem bir bileşenini (çekirdek, pencere sistemi vd.), işi üretmek için kullanılan çekirdeği, veya onu koşmak için kullanılan nesne kodu yorumlayıcısını anlatır.

Bir işe nesne kodu biçiminde "Karşılık Gelen Kaynak" nesne kodunu oluşturmak, yüklemek, (çalıştırılabilir bir iş için) koşturmak ve (bu işlemleri kontrol etmek için gereken betikler dahil) işi değiştirmek için gereken tüm kaynak kodları ifade eder. Ancak, İşin Sistem Kütüphanelerini ve işin parçası olmayan ama bahsedilen işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan ve kolay erişilebilir olan genel amaçlı araçları kapsamaz. Karşılık Gelen Kaynak örneğin işin kaynak dosyalarıyla ilintili arayüz tanımlama dosyalarını ve işin altprogramları ve diğer parçaları arasında veri iletişimi veya kontrol akışı gibi işin özellikle gerektirmesi tasarlanmış olan altprogramların (paylaşılan kütüphanelerin ve dinamik bağlanan altprogramların) kaynak kodlarını içerir.

Karşılık Gelen Kaynağın, Karşılık Gelen Kaynağın diğer parçalarından kullanıcıların otomatik olarak oluşturabildiği hiçbir şeyi içermesi gerekmez.

Bir işin kaynak kod halindeki Karşılık Gelen Kaynağı işin kendisidir.

Temel İzinler.

Bu Lisans kapsamında verilen tüm haklar Programın telif hakkı şartı için verilmiştir ve belirtilen koşullar karşılandığı taktirde geri çevrilemez ve geri alınamaz. Bu Lisans değiştirilmemiş Programı koşma konusunda size sağlanan sınırsız izni aşikâr bir şekilde sınırsız tasdik eder. Kapsanan bir işin koşulması sonucunda oluşan çıktı sadece çıktının içeriği kapsanan bir işle örtüştüğü taktirde bu Lisans tarafından kapsanır. Bu Lisans sizin adil kullanım veya eşdeğer diğer uygulamalarınızı telif hakkı kanunları tarafından sağlandığı şekliyle teslim ve tasdik eder.

Kapsanan işlerden taşımadıklarınızı lisansınızın uygun kıldığı şekilde koşulsuz olarak yapabilir, koşabilir veya yayabilirsiniz. Kapsanan işleri sadece size özel değişiklikler yapmaları için veya size özel değişiklikler yaptıkları o işleri koşmak için size imkân sağlamaları amacıyla telif haklarını kontrol etmediğiniz tüm malzemenin yayılması konusunda bu Lisansın şartlarına uyduğunuz sürece başkalarına yayabilirsiniz. Kapsanan işleri yapan veya koşanlar sadece size özel olarak, sizin adınıza, sizin yönlendirmeniz ve kontrolünüz dahilinde, telif hakları size ait malzemenin sizinle olan ilişkilerinin dışında başka bir kopyasını yapmalarına izin vermeyen şartlara uygun olarak bunu yapmalıdır.

Başka herhangi bir durumda yaymaya sadece aşağıda sayılan durumlarda izin verilir. Altlisanslamaya izin yoktur; bölüm 10 bunu gereksiz kılar.

Kullanıcıların Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Hukuka Dayalı Yasal Haklarının Korunması.

Kapsanan hiçbir iş 20 Aralık 1996 tarihinde kabul edilmiş olan WIPO telif hakları akdinin 11'inci maddesindeki yükümlülükleri yerine getiren tatbiki hiçbir kanun veya benzer önlemlerin boşluklardan yararlanılarak atlatılmasını yasaklayan veya sınırlayan benzeri hiçbir kanun kapsamında etkili bir teknolojik tedbirin bir parçası olarak kabul edilmemelidir.

Kapsanan bir işi taşıdığınızda, atlatmanın bu Lisansın kapsadığı hakların icrası yoluyla etkilenmesi kapsamı dahilinde teknolojik önlemlerin alınmasını menetme yasal hakkınızdan feragat etmiş ve işin kullanıcılarının, sizin veya üçüncü kişilerin teknolojik önlemlerin atlatılmasını menetme yasal haklarının uygulanmasında işin çalıştırılmasını veya değiştirilmesini sınırlama niyetinizi reddetmiş olursunuz.

Aynî Kopyaları Yaymak.

Programın kaynak kodunun aynî kopyalarını aldığınız şekliyle bariz ve uygun şekilde her kopyada uygun bir telif hakkı bilgisi yayınlamak şartıyla herhangi bir biçimde yayabilirsiniz; bu Lisansı ve kısım 7'ye uymak koşuluyla eklediğiniz şartları beyan eden bildirilerin tamamını ve herhangi bir garanti bulunmadığına dair olan bildirilerin tamamını eksiksiz olarak bulundurun; ve tüm alıcılara Programla birlikte bu Lisansın bir kopyasını verin.

Yaydığınız kopyalar için bir ücret talep edebilirsiniz ve/veya bir ücret karşılığında destek veya garanti teklif edebilirsiniz.

Değiştirilmiş Kaynak Sürümlerini Yaymak.

Kısım 4 kapsamında Programı temel alan bir işi veya Programdan işi üretecek değişiklikleri kaynak kod biçiminde şu koşulları da karşılamak şartıyla yayabilirsiniz:

 1. İş onda değişiklik yaptığınıza dair gözle görülür bildiriler içermeli ve ilgili bir tarih vermelidir.
 2. İş bu Lisans ve kısım 7 altına eklenen şartlar gereğince yayınlandığına dair gözle görülür bildiriler içermelidir. Bu gereklilik kısım 4'teki "tüm bildirileri değiştirmeden tutma" gerekliliğinde değişiklik yapar.
 3. İşin bir kopyasını elde eden herkese tüm işi bu Lisans kapsamında bir bütün olarak lisanslamalısınız.Bu Lisans bu sayede kısım 7'de verilecek tüm ek koşullar ile birlikte işin tamamını ve nasıl paketlenmiş olurlarsa olsunlar tüm parçalarını kapsayacaktır. Bu Lisans işin başka herhangi bir şekilde lisanslanmasına izin vermez, ama ayrıca bunun için bir izin aldıysanız onu geçersiz kılmaz.
 4. Eğer işin etkileşimli kullanıcı arayüzleri varsa, her biri Uygun Yasal Bildirileri içermelidir; ancak eğer Programda etkileşimli arayüzlerden Uygun Yasal Bildiriler göstermeyen varsa, sizin işinizin bunları gösterecek şekilde değiştirmesi gerekmez.

Kapsanan bir işin doğaları gereği kapsanan işin uzantısı olmayan ve daha büyük bir iş oluşturmak için o işle birleştirilmeyen başka ayrı ve bağımsız işlerle bir depolama veya dağıtım ortamında derlenmiş hali, derlenmiş hâl ve sonuçta ortaya çıkan telif hakları işlerin her birinin izin verdiğinin ötesinde derlenmiş halin kullanıcının erişim veya yasal haklarını sınırlamak için kullanılmadığı taktirde, "yekûn" olarak anılır. Kapsanan bir işin bir yekûne dahil olması bu Lisansın yekûnün diğer kısımlarını kapsamasına neden olmaz.

Kaynak Hâlde Olmayan Biçimleri Yaymak.

Makine tarafından okunabilir Karşılık Gelen Kaynağı da yaymak şartıyla kısım 4 ve 5'te verilen şartlar dahilinde kapsanan bir işi nesne kodu biçiminde bu Lisansın şartları kapsamında şu yollardan biriyle yayabilirsiniz.

 1. Nesne kodunu, özellikle yazılım değiş-tokuşu için kullanılan dayanıklı bir fiziksel ortama maktu Karşılık Gelen Kaynakla birlikte olmak şartıyla, (fiziksel bir dağıtım ortamı dahil) fiziksel bir üründe yayabilirsiniz.
 2. Nesne kodunu, en az üç yıl ve sizin o ürün modeli için yedek parça veya müşteri desteği sağlamayı teklif ettiğiniz süre boyunca geçerli yazılı bir teklifle birlikte, nesne koduna sahip olan herhangi kişilere (1) bu Lisans tarafından kapsanan üründeki tüm yazılıma Karşılık Gelen Kaynağın bir kopyasını özellikle yazılım değiş-tokuşu için kullanılan dayanıklı bir fiziksel ortamda bu kaynağın yaymanıza karşılık makul bir tutarı aşmayan bir ücret karşılığında veya (2) Karşılık Gelen Kaynağa bir ağ sunucusu üzerinden ücretsiz olarak erişim imkânıyla, (fiziksel bir dağıtım ortamı dahil) fiziksel bir üründe yayabilirsiniz.
 3. Karşılık Gelen Kaynağı sağlamaya yönelik yazılı bir teklifin bir kopyasıyla birlikte nesne kodunun müstakil kopyalarını yayabilirsiniz. Bu alternatife sadece bazen ve ticari olmayacak şekilde, ve sadece eğer siz nesne kodunu böyle bir teklifle elde ettiyseniz, kısım 6 madde (b)'ye uygun olarak izin verilir.
 4. Tasrih edilmiş bir yerden ücretli veya ücretsiz erişim sunma yoluyla nesne kodunu yayabilirsiniz, ve ek bir ücret talebinde bulunmadan Karşılık Gelen Kaynağa aynı yer yoluyla aynı şekilde eşdeğer erişim sunabilirsiniz. Alıcıların nesne koduyla birlikte Karşılık Gelen Kaynağın bir kopyasını almalarını şart koşmanız gerekmez. Eğer nesne kodunun kopyalanacağı yer bir ağ sunucusu ise, nesne kodunun yanında Karşılık Gelen Kaynağın nereden edinilebileceğini belirten açık talimatlar bulundurmak koşuluyla Karşılık Gelen Kaynak eşdeğer kopyalama kolaylıklarını sunan ve sizin tarafınızdan veya bir üçüncü kişi tarafından işletilen farklı bir sunucu olabilir. Karşılık Gelen Kaynağın hangi sunucularda barındırıldığından bağımsız olarak, bu gereklilikleri karşılamak gerektiği sürece mevcut ve erişilebilir olduğundan emin olmakla zorunlu olursunuz.
 5. Diğer eşdüzey kullanıcıları' (peer) işin nesne kodunun ve Karşılık Gelen Kaynağının kısım 6(b) kapsamında ücret talebi olmaksızın umuma açık olarak nerede bulunduğu konusunda bilgilendirmek şartıyla, nesne kodunueşdüzeyler / kullanıcılar arası (peer-to-peer) aktarım yoluyla yayabilirsiniz.

Nesne kodunun ayrılabilir bir parçası Nesne kodunun, kaynak kodu bir Sistem Kütüphanesi olarak Karşılık Gelen Kaynağa dahil edilmeyen ayrılabilir bir parçasının, nesne kodu işini yayarken dahil edilmesi gerekmez.

Bir "Kullanıcı ürünü" ya (1) normalde, kişisel ve/veya ailevi amaçla ve/veya evin idamesi amacıyla kullanılan gerçek herhangi bir mülk anlamında bir "tüketici ürünü"dür veya (2) ikametgâhta kullanılmak üzere tasarlanan veya satılan herhangi bir şeydir. Bir ürünün tüketici ürünü olup olmadığını belirlemede tereddüt yaşanan durumlar kapsam dikkate alınarak çözümlenmelidir. Belirli bir kullanıcı tarafından alınan belirli bir ürün için, "normal kullanım" o belirli kullanıcının durumu ve o belirli kullanıcının o ürünü kullanıp kullanmadığına, kullanması beklenip beklenmediğine, veya ne şekilde kullanması beklendiğine bakılmaksızın o sınıftaki bir ürünün tipik ve yaygın kullanımına işaret eder. Bir ürün ürünün ticari, endüstriyel veya tüketici-dışı kullanımları -bu kullanımlar ürünün tek bariz kullanım şekli olmadıkları sürüce- dikkate alınmaksızın bir tüketici ürünüdür.

Bir Kullanıcı Ürünü için "Kurulum Bilgisi" Kullanıcı Ürününün Karşılık Gelen Kaynağının değiştirilmiş bir hâlinden elde edilen Kullanıcı Ürününde kapsanan bir işin kurulumu ve çalıştırılması için gereken yöntemler, prosedürler, yetkilendirme anahtarları veya diğer bilgilerdir. Bilginin değiştirilmiş nesne kodunun çalışabilir kalmasının hiçbir durumunda sırf değişiklik yapıldı diye engellenmediğini ve müdahaleye maruz kalmadığını garantilemesi yeterli olmalıdır.

Bu kısımdaki bir nesne kodu işini bir Kullanıcı Ürünü ile, ürünün içinde veya özellikle o üründe kullanılmak üzere yayarsanız ve eğer yayma sahip olma ve Kullanıcı Ürününü kullanma hakları belirli bir süre için veya süresiz olacak şekilde alıcıya nakledilerek bir aktarımın (aktarımın tavsifi nasıl olursa olsun) parçası olursa, bu kısımdaki Karşılık Gelen Kaynak Kurulum Bilgisine eşlik etmelidir. Ama bu gereklilik ne siz ne de herhangi bir üçüncü kişi değiştirilmiş nesne kodunu Kullanıcı Ürününe kurma veya yükleme kudretini elinde bulundurduğu taktirde (örneğin iş ROM'a yüklendiğinde veya kurulduğunda) geçerli değildir.

Kurulum Bilgisi sunma gerekliliği alıcı tarafından değiştirilmiş veya kurulumuş bir iş ve işin içinde değiştirildiği veya işin kurulduğu ya da yüklendiği Kullanıcı Ürünü için destek servisi, garanti veya güncelleme gerekliliği getirmez. Değiştirme işleminin kendisi maddeten ve olumsuz şekilde ağın işleyişini etkilerse veya ağ içerisinde iletişim için var olan kural veya protokolleri ihlal ederse bir ağa erişim reddedilebilir.

Bu kısma uygun olarak Karşılık Gelen Kaynak yayıldığında ve Kurulum Bilgisi sunulduğunda, alenen belgelendirilmiş ve umuma kaynak kod biçiminde açık olarak uyarlanmış bir biçemde olmalıdır, ve açmak, okumak veya kopyalamak için herhangi bir parola veya anahtar gerektirmemelidir.

Ek Koşullar.

"Ek koşullar" bu Lisansın şartlarına bir veya daha fazla koşulun istisnasını oluşturarak ilâve edilen şartlardır. Programın tamamına tatbik edilen ek koşullar ilgili kanun kapsamında geçerli olmak koşuluyla bu Lisansa dahil edilmiş kabul edilmelidir. Eğer ek koşullar Programın sadece bir kısmına atfedilmişse, o kısım o koşullar kapsamında ayrıca kullanılabilir, ama Programın tamamı, ek koşullar dikkate alınmaksızın, bu Lisans kapsamındadır.

Kapsanan bir işinin bir kopyasını yaydığınızda, kendi tercihinize bağlı olarak o kopyadan ve istediğiniz herhangi bir kısmından ek koşulları kaldırabilirsiniz. (Belirli durumlarda işi değiştirdiğinizde kaldırılmalarını gerektirecek şekilde ek koşullar yazılmış olabilir.) Kapsanan bir işe sizin tarafınızdan eklenmiş bir malzemeye uygun telif hakları koşullarına sahip olmak veya verebilmek şartıyla ek koşullar koyabilirsiniz.

Bu Lisansın diğer koşullarıyla uyumsuz olmayacak şekilde Kapsanan bir işe eklediğiniz bir malzeme için o malzemenin telif haklarını elinde bulunduranlar tarafından yetkili kılınırsanız bu Lisansın şartlarına şu koşullar kapsamında eklemelerde bulunabilirsiniz:

 1. Bu Lisansın 15 ve 16'ncı kısımlarındaki şartlardan farklı olarak taahhüdünüzü sınırlandırabilir veya garanti vermeyebilirsiniz; veya
 2. Belirteceğiniz mahsus yasal bildirilerin veya o malzemeye yazarların yaptığı katkıların malzemede veya onu içeren işler tarafından gösterilen Mahsus Yasal Bildirilerde korunmasını şart koşabilirsiniz; veya
 3. O malzemenin kökeni hakkında yanlış veya yalan bilgi verilmesini yasaklayabilir veya o malzemenin değiştirilmiş hallerinin ve sürümlerinin asıl hal ve sürümlerinden farklı olduklarını makul şekillerde göstermelerini şart koşabilirsiniz; veya
 4. Malzemenin yazarlarının veya lisans sahiplerinin isimlerinin ilan edilme amacıyla kullanılmasını sınırlandırabilirsiniz; veya
 5. Malzemeyi yayanlardan o malzemenin (veya değiştirilmiş hal ya da sürümlerinin) lisans sahiplerinin ve yazarlarının mukaveleden doğan ve mukaveleyle alıcıya yüklenen mesuliyet varsayımı çerçevesinde lisanslayanlara ve yazarlarına karşı her türlü zararın ödenmesini ve karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Kısıtlayıcı tüm diğer ek koşullar kısım 10 kastı dahilinde "ilave kısıtlama" olarak kabul edilir. Eğer aldığınız Program veya herhangi bir parçası bu Lisansın hükümlerine tabi olduğunu ve ilave kısıtlamalar bulunduğunu belirten bir bildirim taşıyorsa, o koşulu kaldırabilirsiniz. Eğer bir lisans belgesi ilave kısıtlama taşıyor ama bu Lisans kapsamında yeniden lisanslamaya veya yaymaya ruhsat veriyorsa, ilave kısıtlamanın o tür bir yeniden lisanslama veya yayma durumunda devam etmemesi koşuluyla kapsanan bir işe o lisans belgesi hükümlerince malzeme ekleyebilirsiniz.

Kapsanan bir işe bu kısma zıt düşmemek şartıyla koşul eklerseniz, ilgili kaynak dosyalarda o dosyalara hasreden ek koşullarla ilgili bir beyanat veya tatbik edilmesi gereken koşulların nerede bulunabileceğini belirten bir ibare yerleştirmelisiniz.

Kısıtlayıcı veya değil, ek koşullar ayrı yazılan bir lisans biçiminde veya istisnalar olarak belirtilebilir; her iki durumda da yukarıdaki gereklilikler geçerlidir.

Sonlandırma.

Bu Lisansla sağlanan yollar dışında kapsanan bir işi kesinlikle yayamaz ve değiştiremezsiniz. Yaymak veya değiştirmek için aksi her türlü teşebbüs geçersizdir ve bu Lisans kapsamındaki tüm haklarınızı (11'inci kısım 3'üncü paragrafta sağlanan patent lisansları dâhil) sonlandırır.

Ancak, bu Lisansı ihlal davranışlarınızı keserseniz, belirli telif hakları sahibinden olan lisansınız (a) telif hakları sahibi sarih ve nihaî olarak sonlandırana kadar geçici olarak ve (b) eğer telif hakları sahibinin ihlali takiben 60 gün içinde sizi makûl bir yolla ihlâlinizinden haberdar etmemesi halinde daimi olarak iade edilir.

Ayrıca, belirli telif hakları sahibinden olan lisansınız, telif hakları sahibi sizi makûl bir yolla ihlalinizden haberdar ederse, bu sizin bu Lisansı ihlalinize dair aldığınız ilk ihbarname ise ve ihbarnameyi aldıktan sonra 30 gün içinde ihlali durdurursanız, daimi olarak iade edilir.

Bu kısım kapsamında haklarınızın sonlandırılması bu Lisans kapsamında sizden kopyalar veya haklar alan üçüncü kişilerin lisanslarını sonlandırmaz. Eğer haklarınız sonlandırıldıysa ve daimî olarak iade edilmediyse, kısım 10 kapsamında aynı malzeme için yeni lisans almaya ehliyetsiz olursunuz.

Kopya Sahibi Olmak İçin Kabul Gerekmez.

Programın bir kopyasını almak veya çalıştırmak için bu Lisansı kabul etmeniz gerekmez. Kaynaktan kaynağa aktarım yöntemleri sonucu kapsanan bir işin bir kopyasının edinilmesi için aktarılmasına yardımcı olmak da benzer şekilde kabul etmeyi gerektirmez. Ancak, bu Lisans dışında hiçbir şey size kapsanan herhangi bir işin yayılması veya değiştirilmesi izni vermez. Bu Lisansı kabul etmediğiniz taktirde bu eylemler telif hakları ihlaline girer. Bundan dolayı, kapsanan bir işi yayarak veya değiştirerek, öyle yapabilmek için bu Lisansı kabul ettiğinizi dolaylı olarak belirtmiş olursunuz.

Alıcıdan Alanların Downstream Recipients Otomatik Lisanslanması.

Kapsanan bir işi her aktarmanızda, alıcı bu Lisans kapsamında otomatik olarak lisansın ilk sahibinden o işi koşmak, değiştirmek ve yaymak için bir lisans alır. Üçüncü kişileri bu Lisansa uymaya zorlama sorumluğunuz yoktur.

Bir "varlık aktarım işlemi" bir organizasyonun veya kurumun kendisinin veya tüm mallarının kontrolünün başkasına verilmesi, organizasyon veya kurumun alt bölümlere ayrılması, veya organizasyonların birleşmesi işlemidir. Kapsanan bir işin yayılması bir varlık aktarım işlemi sonucunda gerçekleşmişse, işlemin işin bir kopyasını alan tüm halefler önceki paragraf kapsamında ilgili selefin işle ilgili sahip olduğu veya verebildiği tüm lisansları ve ilgili seleften işin Karşılık Gelen Kaynağına (eğer sahipse veya makûl şekilde alabilecekse) sahip olma hakkını da elde eder.

Bu Lisans kapsamında temin ve tasdik edilen hakların kullanımı üzerine başka herhangi bir kısıtlama getiremezsiniz. Örneğin, bir lisans ücreti, işletme payı, veya bu Lisans kapsamında temin edilen hakların kullanımı için başka herhangi bir ücret yükleyemezsiniz ve Programı veya herhangi bir parçasını yaparak, kullanarak, satışa çıkararak veya ithal ederek import patent haklarının ihlâl edildiğini iddia eden çapraz cross-claim ya da karşı dava counterclaimdahil dava açamazsınız.

Patentler.

Bir "iştirakçi" Programın veya Programı temel alan bir işin bu Lisans kapsamında kullanımına ruhsat veren telif hakları sahibidir. Bu veçhile lisanslanan işe iştirakçinin "iştirakçi sürümü" denir.

Bir iştirakçinin "asli patent mülkiyeti" iştirakçinin sahip olduğu ya da iştirakçi tarafından şu anda kontrol edilen veya ileride kontrol edilecek olan ve bu Lisans tarafından izin verilen iştirakçi sürümünün yapılması, kullanılması veya satılması yoluyla bir anlamda ihlâl edilecek olan ama iştirakçi sürümünün sadece değiştirilmesi sonucu ihlal edilmesini tüm patent mülkiyetidir. Bu tanımın amacı gereği, "kontrol" bu Lisansın gerekleri ile uyumlu bir biçimde patent alt lisansları verme hakkını içerir.

Her iştirakçi size iştirakçinin asli patent mülkiyeti dahilinde iştirakçi sürümünü yapmak, kullanmak, satmak, satılığa çıkarmak, ithal etmek, koşmak, içeriğini değiştirmek ve yaymak için size has olmayan, cihanşümul ve işletme payı içermeyen patent lisansı sağlar.

Takip eden üç paragrafta, bir "patent lisansı" bir patenti mecburi olarak tatbik ettirmemek için ismi konmamış her türlü hususi mukavele ve taahhüdü (bir patenti tatbik etmek için hususi izni veya patent ihlalinden dolayı dava etmeme akdini) ifade eder. Bir üçüncü kişiye böyle bir patent lisansını vermek o üçüncü kişiye karşı patentin tatbiki zorunluluğunu kaldıracak bir mukavele yapma veya taahhütte bulunma anlamına gelir.

Bilinçli olarak bir patent lisansına dayanarak kapsanan bir işi taşırsanız ve işin Karşılık Gelen Kaynağı umuma açık bir ağ sunucusu veya diğer kolayca erişilebilir yollardan ücretsiz ve bu Lisansın şartları kapsamında umuma açık olmazsa, ya (1) Karşılık Gelen Kodu bahsi geçen şekilde açık olmasını sağlamalısınız, ya (2) kendinizi o iş için patent lisansının sağladığı yarardan mahrum kılmayı ayarlamanız, ya da (3) bu Lisansın gerektirdikleriyle uyumlu bir biçimde patent lisansını alıcıdan alanlar için genişletmeniz gerekir. "Bilinçli olarak dayanmak" patent lisansına rağmen kapsanan işi bir ülkede yaymanızın veya alıcınızın kapsanan işi bir ülkede kullanmasının o ülkede varolan ve geçerli olduğuna inandığınız bir veya daha fazla patenti ihlal edeceği fiili bilgisine sahip olmanız demektir.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

Bir patent lisansı, kapsamında bu Lisansla sağlanan hakların bir veya daha fazlasını taşımıyorsa, kullanılmasını yasaklıyorsa veya kullanılmamasını şart koşuyorsa "ayrımcıdır". Eğer yazılım dağıtma işinde olan üçüncü bir kişiyle işi taşıma eyleminizin kapsamı dahilinde üçüncü kişiye ödeme yaptığınız ve kapsanan işi sizden alacak kişilere (a) tarafınızdan taşınmış kapsanan iş kopyalarıyla (veya onlardan yapılan kopyalarla) ilgili veya (b) kapsanan işi içeren belirli ürün veya derlemeler için ve onlarla ilgili ayrımcı bir patent lisansı veren bir mukavele yapmışsanız, siz o anlaşmaya girmemişseniz veya o patent lisansı 28 Mart 2007'den önce verilmemişse, kapsanan bir işi taşıyamazsınız.

Bu Lisanstaki hiçbir şey ima edilen herhangi bir lisans veya ihlal savunmasını uygulanabilir patent kanunları kapsamı dışında hariç tutuyor veya sınırlıyormuş gibi algılanmamalıdır.

Başkalarının Özgürlüğünü Teslim Etmeme.

Eğer size bu Lisansın şartlarıyla uyuşmayan bazı zorunluluklar yüklenirse (bir mahkeme kararı, mukavele veya başka suretle), bu zorunluluklar sizi bu Lisansın şartlarından muaf kılmaz. Eğer kapsanan bir işi bu Lisans kapsamında ve süresince sürekli olarak karşılayabilecek şekilde taşıyamıyorsanız, bunun sonucu olarak, onu taşıyamazsınız. Örneğin, Programı taşıdıklarınızdan telif hakkı ücreti almanızı zorunlu kılan şartları kabul ettiyseniz, hem o şartları hem de bu Lisansı yerine getirmenin tek yolu Programı taşımaktan tamamen çekilmektir.

GNU Affero GPL (Genel Kamu Lisansı) ile Kullanım.

Bu Lisansın koşullarıyla ilintili olarak, kapsanan herhangi bir işi GNU Affero GPL'nin (Genel Kamu Lisansı) 3'üncü sürümüyle lisanslanmış bir işle birleştirip veya bağlayıp tek bir birleştirilmiş iş ortaya çıkarabilir ve sonuçta ortaya çıkan işi taşıyabilir veya devredebilirsiniz. Bu Lisansın koşulları kapsanan iş olan kısma tatbik edilmeye devam edecektir, ama GNU Affero GPL'nin (Genel Kamu Lisansı) bir ağ üzerinden etkileşimle ilgili olan 13'üncü kısmı birleşime tatbik edilecektir.

Bu Lisansın Gözden Geçirilmiş Sürümleri.

Free Software Foundation zaman zaman GNU GPL'nin (Genel Kamu Lisansı) gözden geçirilmiş veya yeni sürümlerini yayımlayabilir. Bu yeni sürümler temel düşünce olarak şu andaki sürüme benzer olacaktır, ancak detayları yeni problemleri veya kaygıları gidermek amacıyla farklı olabilir.

Her sürüme onu diğerlerinden ayıran bir sürüm numarası verilir. Eğer Program GNU GPL'nin (Genel Kamu Lisansı) belirli bir sürümü "veya daha sonraki sürümlerinden biri" kapsamında olduğunu belirtiyorsa, o belirli sürümün veya Free Software Foundation tarafından daha sonra yayımlanan herhangi bir sürümün şart ve koşulları kapsamında hareket edebilirsiniz. Eğer Program GNU GPL (Genel Kamu Lisansı) için herhangi bir sürüm numarası belirtmezse, Free Software Foundation tarafından yayımlanan herhangi bir sürümü seçebilirsiniz.

Eğer program bir vekilin GNU GPL'nin (Genel Kamu Lisansı) hangi ilerki sürümlerinin kullanılabileceğine bir vekilin karar verebileceğini belirtiyorsa, o vekilin bir sürümün kabulüne dair umumî beyanatı sizi Program için o sürümü seçmeye kalıcı olarak yetkili kılar.

Daha sonraki lisans sürümleri size ek veya farklı izinler verebilir. Ancak, daha sonraki bir sürüme göre hareket etme kararınız sonucunda hiçbir müellif veya telif hakları sahibi üzerine ek mecburiyetler yüklenmez.

Garanti Feragatnamesi.

PROGRAM İÇİN, İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR GARANTİ YOKTUR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ", SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE AŞİKAR VEYA ZIMNEN HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. YAZILIMIN KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIĞINDA DAHİ, HERHANGİ BİR KUSURDAN DOĞABİLECEK OLAN GEREKLİ BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

Mesuliyetin Sınırlanması.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ VEYA YAZILI ANLAŞMA DAHİLİNDEKİ DURUMLAR HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA AKTARAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ, KULLANIŞSIZ, KULLANILAMAZ VEYA BOZUK HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞMAYI BAŞARAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Kısım 15 ve 16'nın Yorumlanması.

Eğer yukarıda belirtilen garanti feragatnamesi ve taahhüt sınırları şartları dikkate alınarak yerel ortamda yasal etki dahilinde uygulanamıyorsa, konuyu ele alan mahkemeler, Programın bir kopyası ile birlikte bir ücret karşılığı olarak bir garanti veya mesuliyet kabulü gelmediği taktirde, Programla ilintili tüm bireysel mesuliyetlerden tam bir feragata en yakın yerel kanunları uygulamalıdır.

"http://goo.gl/pls8id" adresinin son çalışır sürümünden (30 Mayıs 2013) alınmıştır.
Dil:

Türkçe (TR)

Eklenme Tarihi:

07.12.2014 02:13:26

Ekleyen:

Volkan Gezer

Etiketler:

gnu, gpl, gplv3, türkçe


Yorum Yaz

Adı Soyadı:
E-Posta (gösterilmeyecek):
Başlık:
Yorum:
Güvenlik Kodu: 987444


Makaleye Yapılan Yorumlar


Yorum Bulunamadı!
Sayfa Başı