Download >> Programlar >> SkilledCAD

Description:Share

GENEL ÖZELLİKLERİ

1.Bütün İşletim Sistemlerinde Ve Farklı Versiyonlarında Çalışabilir...

2.Komut Satırı ile klavyeden giriş yapılarak çizim yapılabilir.

3.Birden Fazla Programla ve Aynı Programda birden fazla sayfayla
aynı anda Çalışılabilir,sayfalar ve programlar arasında "Kopyala-Yapıştır"
yöntemiyle aktarma yapılabilir.

 

4.AutoCAD benzeri sonsuz çizim sayfasında ya da ölçülerini
kendimizin belirleyeceği sınırlı sayfada çalışılabilir.

5.Sonsuz Sayıda "UNDO" ve "REDO" ile tasarımın istenen anına gidilebilir.

6.AutoCAD dxf ve dWg formatları ve bütün versiyonları "IMPORT" ve
"EXPORT" edilebilir.(Import-Export işlemlerinde AutoCAD dxf ve dwg formatlarına
ait bütün girişleri destekler).

7."LAYER" seçenekleri ile çizimler katmanlara bölünebilir,import edilen
çizimlerin layer'ları otomotik algılanır.

8.Çizimler "Print" Edilebilir,"image" olarak export edilebilir.

 

9.Sık kullanılan çizimler "BLOK" olarak kaydetilebilir ve
tekrar tekrar kullanılabilir.

10."DIMENSION" seçenekleri ile çizimler ölçülendirilebilir.

11."SNAP" seçenekleri ile çizim yaparken çizim elemanları
tutamak yerlerinden kolayca tutulabilir.

12."POLARITY" seçenekleri ile sıralı,düz ya da belirlenen
açıda çizim yapılabilir.

13.Çizimler Grid noktalarından yararlanılarak mause yardımıyla
kolayca düzenlenebilir.

14.Image(Raster) yüklenebilir ve image üzerinden "spline" çizim aracı
ile çizim yapılabilir.

15."Private Page" özel sayfa komutuyla değişik formatlarda otomatik
sayfa oluşturulabilir.

16.Sürekli Kullanılan Araçlar Ekran Üzerinde sıralı olarak yer alır
ve kolayca ulaşılabilir.

ÇİZİM TASARIM ÖZELLİKLERİ:

1.2 Boyutlu Çizim Araçları:
Line,Point,Spline,X-Line,Ray,PolyLine,MultiLine,Spline,Rectangle,Arc,
Circle,Ellipse ve PolyGon.

2.Düzenleme Araçları:
Move,Copy,Rotate,Scale,Mirror,Trim,Extent,Join ve Explode.

3.Yardımcı Araçlar:
Hatch,Text,Lineer Array,Circular Array,Grup,UnGrup,Distance,
Vector Align, Centre Vectors ve Join Vectors,


4.AutoCAD ve Windows Yazı Karakterleri ile Text Yazı yazılabilir
ve bu Text Yazılar vektörlere çevrilebilir.

5.Çizim Yaparken GRID-SNAP ve POLAR çoklu Seçenekleri kullanarak
kesin değerli ve hassas mühendislik çizimleri yapılabilir.


EK ÖZELLİKLERİ:

1.Import Edilen DXF ve DWG çizimlerine veya SkilledCAD ortamında
tasarlanan çizimlere ISO Fanuc Formatında "TAKIMYOLU" üretilebilir.
Üretilen NC-Kodlar CNC Tezgah'ta İşlenebilir.

2.Kayıt İşlemi yapılırken AutoCAD in İstenen versiyonu seçilebilir.

3.NC Dosya Import Edilebilir(NC Dosya Vektörlere Dönüştürülebilir).

4.ASCI Formatında STL 3 boyutlu katı model Vektörlere çevrilebilir.

5.Çizimlere Eps vektör formatı import edilebilir.

6.AutoCAD(SHX) ve Windows(TTF) yazı fontları SkilledCAD de kullanılmak
üzere VCF formatına dönüştürülebilir.

7.Magnifier(Büyüteç) ve Navigator(İzleme) araçları kullanılabilir.

 

 Language:

English (EN)

Date added:

20.10.2006

Developer:

Tekin Birinci

License:

Freeware

Screenshot:

Screenshot could not be found!

Size:

4.71 MB

Tags:Download Download (Downloaded: 77)

Write a Comment

First Name Last Name:
E-Mail (will not be shown):
Title:
Comment:
Security Code: 324033


Comments to the file


No comment is found!
Top of the page